Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bic’s Quilt Business (.pdf)


Artikel 1 – definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, hierna te noemen Bic’s Quilt Business.
2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.


Artikel 2 - toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bic’s Quilt Business zijn de hierna genoemde voorwaarden van toepassing.


Artikel 3 – de overeenkomst

1.Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Bic’s Quilt Business de orderbevestiging aan de consument verzendt via e-mail.
2.Bic’s Quilt Business mag een overeenkomst weigeren of eenzijdig ontbinden, indien hij goede gronden heeft om aan te nemen dat er niet aan de verplichting voldaan kan worden, of dat eerdere afspraken niet zijn nagekomen.

Artikel 4 – het aanbod

 1.Het aanbod bevat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
2.Als Bic’s Quilt Business gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijk waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Door instellingen van uw beeldscherm of lichtbron kunnen de kleuren van de producten afwijken van de kleuren die u op uw beeldscherm ziet.
3.Bic’s Quilt Business kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze kleurafwijkingen.
4.De aangeboden producten kunnen na enige behandeling een krimp van 5% vertonen, Bic’s Quilt Business is hiervoor niet verantwoordelijk, en kan hier geen garantie op geven.
5.Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten.


Artikel 5 – de prijzen

1.De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn vermeld per halve meter, in euro’s, inclusief 19% BTW en exclusief verzendkosten.
2.De verzendkosten worden getoond tijdens het bestelproces.


Artikel 6 – betalingen en bestellingen

1.Bestellingen worden pas uitgevoerd na vooruitbetaling.
2.Betalen is alleen mogelijk op de wijze zoals aangegeven in het bestelproces.
3.Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op rekening: ING 4594720 t.n.v. Bic’s Quilt Business.
4.Indien 10 dagen na bestelling geen betaling heeft plaatsgevonden, vervalt deze bestelling automatisch.
5.Door de orderbevestiging geeft de consument aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van Bic’s Quilt Business.


Artikel 7 – leveringen en retourneren

1.Bic’s Quilt Business zal zich inspannen bestelde producten binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling aan de consument te zenden.
2.De producten kunnen niet geruild en/of teruggenomen worden.
3.Schade aan de geleverde producten die is ontstaan tijdens het vervoer, dienen bij ontvangst direct per e-mail te worden gemeld aan info@bicsbusiness.nl


Artikel 8 – privacy

1.Alle door de consument verstrekte gegevens worden uitsluitend door Bic’s Quilt Business gebruikt en zullen niet worden doorgegeven aan derden
2.Niets van deze website mag door derden worden gebruikt zonder toestemming van Bic’s Quilt Business.


Artikel 9 – identiteit van de ondernemer

Naam: Bic’s Quilt Business,
Vestigingsadres: Calfven 82 4641RC Ossendrecht
Telefoonnummer: 06-15651531, te bereiken tussen 16.00 en 18.00
E-mailadres: info@bicsbusiness.nl
KvK: 53996275 ingeschreven te Breda
BTWnr: NL 155377425B01